Mezinárodní jazykové zkoušky – příprava Praha

Udělejte si mezinárodní jazykové zkoušky a získejte náskok před ostatními uchazeči o práci snů! V úspěšném složení mezinárodních jazykových zkoušek Vám pomůžeme my – pořádáme přípravné kurzy na jazykové zkoušky, víme, na které aspekty se zaměřit a jak každá zkouška probíhá. Svěřte se do našich rukou a zhodnoťte roky strávené studiem jazyků. Nejoblíbenější přípravné kurzy jsou přípravné kurzy na CAE a přípravné kurzy na FCE.

Realizujeme přípravné kurzy na následující mezinárodní zkoušky:

Mezinárodní jazykové zkoušky – španělština:

  • DELE Nivel iniciál (El Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera)
  • DELE Nivel intermedio (El Diploma intermedio de Español como Lengua Extranjera)
  • DELE Nivel superior (El Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera) Úspěšné složení této mezinárodní zkoušky španělštiny jako cizího jazyka potvrzuje schopnost porozumění a reagování v běžných životních situacích, schopnost reagovat v nejběžnějších životních situacích a odpovídá úrovni B1 stupně znalosti podle evropského referenčního rámce jazyků. Certifikát uděluje Instituto Cervantes pod záštitou Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy ve Španělsku.

Mezinárodní jazykové zkoušky – francouzština

DELF (Diplom élementaire de langue Francaise) Složení všech čtyř částí této mezinárodní zkoušky (obecné vyjadřování, vyjadřování představ a pocitů, porozumění psanému projevu a psaný projev, praktické užití jazyka) odpovídá výuce 400 hodin jazyka a úrovni B2 podle Rady Evropy. Na tuto zkoušku navazuje po složeni rozdílového testu - Test d’acces au DALF, zkouška DALF (Diplome approfondi de langue Francaise), která prokazuje velmi pokročilou znalost jazyka i odborných termínů a odpovídá stupni znalosti C2.

Mezinárodní jazykové zkoušky – němčina

ZD (Zertifikat deutsch) Zkouška prokazující základní znalost německého jazyka, uznávaná jako jazykový doklad na některých německých školách. Odpovídá stupni znalosti B1 podle Rady Evropy.

 

Reference