Přípravný kurz na FCE

FCE - The Cambridge First Certificate in English je mezinárodní jazyková zkouška, kterou se hodí mít. Investujte do efektivní semestrální přípravy na jazykovou zkoušku FCE a zvolte přípravný kurz na FCE. Ten je zaměřen na procvičování testových variant a jeho účastníci se seznámí se strukturou zkoušky i s požadavky kladenými na uchazeče o certifikát FCE. Pozornost je věnována zejména psanému a mluvenému projevu, tedy těm částem zkoušky, na které se studenti nemohou připravit samostatným studiem.

Zkoušky FCE: Proč složit zkoušky FCE?

 • FCE je nejžádanější a nejrozšířenější jazykovou zkouškou pro nerodilé mluvčí a svou náročností odpovídá úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy, tzn. úrovni upper-Intermediate (více pokročilý).
 • Po úspěšném složení všech pěti částí (čtení, psaní, použití angličtiny, poslech, rozhovor) získávají uchazeči certifikát udělovaný University of Cambridge examinations, který je uznáván univerzitami a zaměstnavateli ve většině zemí.
 • Vzhledem ke svému všeobecnému zaměření je zkouška FCE uznávána nejen ve školství, ale také v obchodní sféře a průmyslu. Svému držiteli certifikát FCE potvrzuje schopnost profesně se realizovat v anglicky mluvícím prostředí.
 • Angličtina - Speciálně zaměřená angličtina

  Úroveň Cena
  Příprava na FCE 4 990 Kč
  3.10.2017 - 23.01.2018 | 1x90min/týden (1x90) | ÚT | 7:00-8:30 Objednat
  Zarezervujte si místo na kurzu!

  Pořádáme také přípravné kurzy na CAE nebo na další mezinárodní jazykové zkoušky.

  Jak probíhá přípravný kurz na FCE?

  • Seznámíte se s formou zkoušky
  • systematicky se připravíte na její jednotlivé části
  • získáte dovednost využít všech svých jazykových znalostí a efektivně splnit zadání úkolů ve všech oblastech zkoušky
  • Kurz účastníky připraví na zimní nebo letní (leden, červen) termín zkoušky.
  • Výuka je vedena vyškoleným českým lektorem nebo rodilým mluvčím s atestací TEFL.
 

Reference