Přípravný kurz na CAE

CAE - Certificate in Advanced English, je zkouška uznávaná na většině britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Certifikát je respektovaný po celém světě a prokazuje vaši schopnost v angličtině nejen společensky komunikovat, ale i studovat a pracovat. Přípravný kurz na CAE slouží jako komplexní kvalitní příprava. Připravujeme studenty nejen z hlediska jazykových jevů, znalostí a dovedností, ale i na formu zkoušky CAE tak, aby studenti s jistotou zvládli všechny typy zkouškových úloh. A všechny její jednotlivé části – Writing, English in Use, Listening a Speaking.

Zkoušky CAE: Proč složit zkoušku CAE?

  • Úspěšné složení zkoušky CAE dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny – studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací. V tom Vám pomůže přípravný kurz na CAE.
  • Zkoušku CAE uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.
  • Po složení zkoušky CAE úspěšní kandidáti obdrží certifikát ESOL udělovaný Univerzitou v Cambridge. Zkoušky ESOL jsou uznávány téměř na všech univerzitách v anglicky hovořících zemích i u většiny zaměstnavatelů požadujících jazykové vzdělání.

Bohužel, nebyly nalezeny žádné kurzy.

Pořádáme také přípravné kurzy na FCE nebo na další mezinárodní jazykové zkoušky.

Jak probíhá přípravný kurz na CAE?

  • Seznámíte se s formou zkoušky
  • systematicky se připravíte na její jednotlivé části
  • získáte dovednost využít všech svých jazykových znalostí a efektivně splnit zadání úkolů ve všech oblastech zkoušky
  • Kurz účastníky připraví na zimní nebo letní (leden, červen) termín zkoušky.
  • Výuka je vedena vyškoleným českým lektorem nebo rodilým mluvčím s atestací TEFL.
 

Reference