Příprava na jazykové zkoušky Praha

Chcete si udělat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, ale nevíte, co Vás čeká? My Vás připravíme – vedle široké nabídky standardních jazykových kurzů totiž nabízíme i přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky podle společného evropského referenčního rámce. Příprava na jazykové zkoušky může začít právě TEĎ!

Jaké přípravné kurzy na jazykové zkoušky nabízíme?

K získání podrobnějších informací využijte kontaktního formuláře, nebo nám zavolejte na telefonní číslo 608 660 708.

Co je evropský referenční rámec?

Společný evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké dovednosti a znalosti si musí osvojit a rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Popis se rovněž týká kulturního kontextu, do něhož je jazyk zasazen. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta.

 

Reference