Firemní jazykové kurzy Praha

Vyzkoušejte kvalitní, profesionální a promyšlené firemní vzdělávání od jazykové školy Lingua Viva. Sestavíme vám jazykové kurzy na míru tak, aby byly co nejvíce efektivní pro vaše zaměstnance i pro vás.

Firemní kurzy Lingua Viva se vyznačují vysokou kvalitou vycházející hlavně z přesné analýzy potřeb klienta a nastavení cílů, termínů a způsobu výuky. Každému firemnímu kurzu předchází důkladný jazykový audit. Díky tomu vám nabídneme promyšleně a individuálně sestavený firemní jazykový kurz.

Zkušení a ověření lektoři z Lingua Viva, kteří mají perfektní znalosti jazyka a pedagogické vzdělání, jsou nejlepší zárukou kvality.

Podívejte se na platební podmínky našich kurzů a pamatujte, že loajálním klientům nabízíme množstevní slevy, bonusy nebo dárkové certifikáty!

Další informace o firemních kurzech:

Z vyplývajících nároků našich klientů neustále rozšiřujeme portfolio nabízených jazyků a příprav na mezinárodní jazykové zkoušky, odpovídající jednotlivým stupňům jazykových znalostí podle "Společného evropského referenčního rámce". Nabízíme také kurzy odborného jazyka, které využijete při své práci.

Jaké jazyky učíme

Angličtina, arabština, čeština, čínština, finština, francouzština, hebrejština, holandština, chorvatština, italština, japonština, korejština, latina, maďarština, němčina, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, slovenština, španělština, švédština, ukrajinština.

Odborná specializace jazyků

Zaměřujeme se zejména na obchod, finance, marketing, administrativu, právo, farmacii, průmysl a ekonomii. Pokud máte jakékoliv jiné specifické požadavky, zajistíme vám další odbornou výuku.

Výukové materiály na firemní kurzy

Při výběru výukových materiálů dáváme důraz na aktuální, mezinárodně uznávané tituly, které jsou schválené MŠMT. Materiály k výuce jsou studentovi doporučeny lektorem jazykové školy nebo si je vybírá student podle svých aktuálních potřeb a požadavků. Lektoři také často nosí vlastní doplňkové studijní materiály.

Lektoři a učitelé na firemní výuku jazyků

Kvalita a efektivita výuky je u nás na prvním místě. Spolupráce s Karlovou Univerzitou na poli výběru lektorů nám zajišťuje kvalitní tým učitelů a lektorů. Lektory vybíráme na základě standardů naší jazykové školy. Lektor prochází tříkolovým výběrovým řízením. Poté následuje ukázková hodina a její rozbor s metodikem školy a několik hospitací. Dbáme na to, aby lektoři byli z řad vysokoškolsky vzdělaných pedagogů s odpovídajícím zaměřením. Rodilé mluvčí vybíráme na základě doporučení vzdělávacích škol ITC, Prague Institut, absolventy TEFL.

Jazykový audit: Jak probíhá a co obnáší?

Jazykový audit má primárně za cíl určit stupeň dosavadní jazykové vybavenosti studentů. Klademe důraz na to, abychom zjistili skutečné potřeby studentů, ale zároveň aby tyto potřeby byly v souladu s očekáváním klienta. Strategií je zakomponovat jazykovou výuku do dlouhodobých cílů konkrétního klienta tak, aby podporovala profesionální rozvoj zaměstnance a aby cizí jazyk korespondoval s jeho aktuální pracovní pozicí.

Co předchází firemnímu kurzu

 • konzultace a specifikace očekávání klienta
 • testování studentů (písemný jazykový test, pohovor)
 • vyplnění dotazníku aktuálních potřeb studenta
 • analýza, definice cílů
 • plán implementace
 • konkretizace kontrolních mechanismů
 • časový harmonogram kurzu

Cena firemních a individuálních kurzů

Cena zahrnuje:

 • veškeré náklady související s organizací výuky
 • firemní audit
 • průběžné testování studentů, sledování pokroku studentů
 • měsíční reporting o odučených hodinách, docházce studentů a výsledcích testování
 • pravidelný monitoring kvality výuky - hospitace
 • dopravu lektora na místo výuky
 • v případě žádosti výměna lektora (např. český lektor je vystřídán rodilým mluvčím)

Platební podmínky:

Veškeré ceny jsou smluvní a jsou navázány na rozsah služeb. Fakturace probíhá vždy jednou měsíčně. První faktura je placena předem. V případě konkrétního přání vám vyjdeme vstříc. V případě zrušení hodiny je klient povinen tuto skutečnost nahlásit škole min. 24 hodin před zahájením výuky. V opačném případě je hodina počítána jako odučená.

 

Reference