Jazyková výuka Praha – charakter výuky

Dvě dekády zkušeností v oblasti jazykové výuky nám umožnily nalézt a prověřit podmínky, které umožňují nejvyšší efektivitu v osvojení si cizího jazyka. Naším cílem je vždy spojit naše znalosti a ověřené metody s konkrétními individuálními potřebami a požadavky každého klienta k dosažení společného úspěchu – velmi dobré znalosti cizích jazyků.

Kurzy pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost probíhají s důrazem na vysokou efektivitu výuky.

 • Rozřazení studentů do skupin
  Optimálně sestavená skupina podle výsledků jazykových testů je základem pro nejpříhodnější tempo výuky a rychlý pokrok celé skupiny.
 • Maximálně 5 studentů v kurzu
  Malá skupina tři až pěti studentů v jednom kurzu spojuje výhody individuálního přístupu lektora ke každému studentovi a zároveň vzájemná interakce mezi studenty zpestřuje a zefektivňuje učební proces.
 • Čas, intenzita a zaměření kurzu podle Vašich požadavků a možností
  Snažíme se nabízet kurzy v takových intenzitách a časech, aby co nejlépe odpovídaly vašim možnostem. Nabízíme intenzivní denní studium pro ty, kteří se potřebují naučit jazyk v krátkém časovém období, i výuku 90 minut jedenkrát týdně pro jedince, kterým pracovní vytížení intenzivnější studium nedovolí. V nabídce naleznete také konverzační kurzy, kurzy odborného jazyka a přípravu na jazykové zkoušky.
 • Ukázková hodina zdarma
  Poskytujeme jedinečnou možnost zapojit se zdarma do výuky a ověřit si nabízenou kvalitu. Zavolejte nám na telefon jazykové školy Lingua Viva 222 922 292 nebo 608 660 708 a zamluvte si ukázkovou hodinu ve vámi vybraném kurzu.
 • Ochota hledat řešení
  Nezapsali jste se včas do nového semestru, ale máte zájem studovat? Navštivte naši zápisovou kancelář a zapište se do kurzu kdykoli. Odpovídající počet lekcí, který proběhl před vaším nástupem, vám bude z ceny kurzu odečten.
  Zjistili jste, že vám vámi vybraná úroveň či čas kurzu nevyhovuje? Nabízíme vám zdarma přeřazení v rámci ostatních kurzů v daném semestru.
  Nenalezli jste v nabídce jazyk, zaměření či čas kurzu podle vašich přání? Kontaktujte nás a sestavíme vám jazykový kurz podle vašich požadavků.
  Jsme vždy připraveni vám vyjít vstříc.

Firemní a individuální výuka

Firemní a individuální výuka je koncipována na maximálním dodržení filozofie klienta a jeho firemní kultury. Program je sestaven na míru podle aktuálních požadavků, potřeb a přání s důrazem na plnění dlouhodobých cílů. Náš tým myslí na to, že každý klient je individualitou.

 • Kurz na míru
  Sestavení kurzu je založeno na základě systematického získávání informací od klienta. Vyberte si jazyk, den, hodinu, intenzitu a požadovanou délku lekce, prozraďte nám, zda preferujete českého lektora či rodilého mluvčího, stanovte cíl kurzu, vyberte si učebnici (pokud nemáte zájem o konkrétní učebnici, doporučí ji náš metodik na základě jazykového auditu a zaměření kurzu) a určete místo pořádání výuky. My sestavíme kurz na míru přesně podle vašich požadavků.
 • Jazykový audit
  Před zahájením kurzu provedou naši lektoři a metodici jazykový audit vašich aktuálních jazykových znalostí a dovedností. I audit je přizpůsoben vašim požadavkům, většinou se však skládá z psaného testu a ústního přezkoušení lektorem. Na základě auditu je stanovena počáteční úroveň, doporučena metoda výuky, učebnice, v případě skupinové výuky je součástí auditu rozřazení studentů do skupin.
 • Studijní plán
  Vyhodnocením analýzy vašich požadavků a výsledků auditu je stanovení konkrétního studijního plánu. Plán vyobrazuje konkrétní cíle výuky a časový harmonogram jejich splnění.
 • Sledování pokroku ve výuce, testování
  Součástí firemní a individuální výuky poskytované naší školou je průběžný monitoring docházky studentů, reporting o postupu v rámci studijního plánu a pravidelné testování. Jen tak si sami můžete ověřit svůj pokrok.
 • Ukázková hodina zdarma
  Rovněž firemním a individuálním klientům nabízíme zdarma možnost vyzkoušet kvalitu námi poskytovaných služeb.
 

Reference